Javier (Editable) Pardo Suárez

Digital Business Analyst

Nice to meet you here!

[ENG] I consider myself an open-minded person, habituated to manage the uncertainty of everyday life, easy to get all kinds of resources and be operative to tackle problems. In 2016 I decided to make a change in my life after 20 years dedicated to the technical part of the audiovisual communication and apply all this knowledge to business development by means of its communication strategy.

One of my strengths is my leadership, which has helped me in building motivated workteams focused on a common purpose, and coordinate them in the completion of a project. As if it was an endless game I love to challenge myself, learn new things, get out of my comfort zone and participate in experiences that help me grow as a person.

[CAT] Em considero una persona amb mentalitat oberta, acostumada a gestionar la incertesa del dia a dia, amb facilitat per aconseguir tot tipus de recursos i ser resolutiu davant de quasevol problema. Al 2016 he decidit fer un canvi a la meva vida, després de 20 anys dedicat a la part tècnica de la comunicació audiovisual, transformant els meus coneixements en el desenvolupament de negocis a través de la seva propia estratègia de comunicació.

Sóc conscient de la meva capacitat de lideratge, amb la qual ajudo a construir equips motivats i enfocats a un propòsit comú, a més de coordinar'ls en la finalització d'un projecte. Com si es tractés d'un joc sense fi, m'encanta retar'm, aprendre coses noves, sortir de la meva zona de confort i participar en experiències que m'ajuden a créixer com a persona.

Contact

Mi juego de llaves maestras abren las puertas de tu comunicación empresarial. Maximizo tu modelo de negocio y aumento el beneficio de tu inversión digital > [email protected]

Have a question?

Message Me
track